JiA KAAPSE SKIEREILAND GEBED (Matteus 6:9-13)

Só moet julle dan bid:  Onse Vader wat in die hemele is:

Ons buig voor u in matelose verwondering oor die feit dat ons, U “ons Vader” mag noem!  Ons aanbid U wat in die hemel woon en ons dank U vir U liefde deur U genade.

Laat u Naam geheilig word:

-  In my eie lewe en getuienis, in U kerk op aarde, in ons land en in die desperate lewens van die verlorenes.  Laat u Naam oral geheilig word deur die verkondiging van u Woord.  Ons jubel saam met die engele:  “Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!”

Mag U naam bo alle name in die Kaapse Skiereiland geëer word, want U is die groot “Ek is”.

Ons bid dat almal in die Skiereiland ʼn openbaring sal ontvang dat U die enigste ware God is;

Ons spreek uit teen die leuen wat twyfel saai en ons beaam dat U die Skepper van hemel en aarde is;

In die naam Jesus Christus kom staan ons teen die gees van afgodery, hetsy die aanbidding van beelde, geld, ons eie self, of enigiets anders wat tussen die mens en U staan;

Laat U naam vandag in die Skiereiland geheilig word.  Mag elkeen wat U naam hoor vervul word met ontsag vir U, Here.

Laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde:

-  Eerstens in my eie hart en lewe.  Laat my U geloofwaardige getuie wees, sodat ek kan saamgaan op die triomftog van u koninkryk deur die eeue.

Vader, uit die diepte van ons harte smag ons daarna om die koninkryk van die Hemel hier in ons Skiereiland te sien kom;

Laat dit ‘n gebied wees waar die rykes vir die armes sorg, waar die  siekes genees word deur U krag, waar tronke leegloop en die samekoms van gelowiges radikaal oorloop, waar U liefde en krag vir almal elke dag ʼn tasbare realiteit is;

‘n Gebied waar U kinders soos nooit te vore nie en voortdurend, U met vrymoedigheid loof en prys uit die diepte van hul harte;

Vader, ons erken ons swakheid vandag, doen slegs U wil hier in ons Skiereiland;

Ons erken dat U wil beter is as ons eie planne, laat U hartsbegeerte vandag hier tot stand kom;

Mag ons die voorreg hê om U koninkryk te sien kom hier in die Skiereiland en om U koninkryk in ons gemeenskappe te beleef.

Gee ons vandag ons daaglikse brood:

-  Skenk ons dit wat ons waarlik nodig het sodat ons kan lewe.  Gee dit ook aan almal wat gebrek ly oor die hele Skiereiland heen: die wat honger is, krankes, bedroefdes, werkloses, kwesbares, weerloses en soekendes van U liefde.

Voorsien asseblief aan u kinders uit U oorvloedige goedheid U teenwoordigheid, krag en liefde;

Voorsien ook Here aan hulle wat U nog nie ken nie, mag hulle deur U liefde en voorsiening tot geloof kom in U;

Ons loof U vir U getrouheid en genade;

Ons dank U Here dat U altyd getrou is en dat U die Waarheid is;

Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe:

-  Dié waarvan ons weet en dié waarvan ons nie weet nie; dié wat doelbewus gepleeg is en dié wat ons onbewustelik gepleeg het.  En soos wat U ons vergewe, Here, help ons om dié te vergewe wat ons kwaad aangedoen het.

Ons dank U vir U onbeskryflike liefde;

Ons dank U vir die ongelooflike genade wat U aan ons bewys het;

Vader, vergewe al die ongeregtighede wat die mense van die Kaapse Skiereiland teen U gedoen het en nog gaan doen;

Vader, moet nie dat U toorn teen U mense ontvlam nie;

Ons bid dat U ons genadig sal wees;

Moenie die sondes van ons voorvaders teen ons hou nie;

Moenie die selfsugtigheid van U kinders teen hulle hou nie;

Vader, ons vergewe diegene wat teen ons sondig sodat u Naam daardeur verheerlik mag word.

Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose:

-  Ons word daagliks omring deur versoekings.  Hou ons staande deur U groot liefde en genade sodat ons op U oorwinningsgrond mag lewe.

Vader, ons is maar swak en klein, beskerm die Skiereiland teen die aanvalle van die vyand;

Laat versoeking nie binne die grense van ons mooi Skiereiland kom nie;

In die naam van Jesus Christus sluit ons die poorte en deure van die Kaapse Skiereiland vandag vir die bose om in te kom;

In die naam van Jesus Christus open ons die poorte en deure vir die bose om uit te gaan en in die see gewerp te word;

Open die deure vir U liefde om ons Skiereiland binne te stroom en vir U om saam met ons feesmaal te hou, en ons saam met U;

Ons dank U dat U ons nooit alleen laat nie;

U gee ons daaglikse uitkoms en krag om staande te kan bly.

Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid:

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is U oordele en onnaspeurlik U weë! Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was U raadsman gewees? Of wie het eers iets aan U gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Die heerlikheid tot in ewigheid kom U toe.

Ons bid al hierdie dinge in die magtige naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser.  Here Jesus, U het Uself verneder en U was gehoorsaam tot in die dood aan die kruis.  Daarom het God U ook uitermate verhoog en U 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sal buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

AMEN

021 982 7239 / 083 256 7750 / 083 654 2570

FAKS / FAX 086-299-4134 of E-POS / EMAIL info@Jesus-in-aksie.co.za

Copyright © 2014. All Rights Reserved.