Jesus in Aksie

 

"Jesus in Aksie" ("JiA") is 'n Christelike beweging gebaseer op die liefde van Jesus. Sy hande en voete bou brûe oor mensgemaakte grense heen en ons doen 'n beroep op Christene om Sy liefde in ons eie gemeenskappe te deel in eenheid, as die liggaam van Christus.


JIA het in die Kaapse Skiereiland begin in ons gemeenskap van Brackenfell. Sedert 2010 het JiA honderde Christene gemobiliseer om die liefde van Jesus te deel. Die Here het oorvloedig voorsien en geseën met baie getuienisse en ons gee alle eer aan Hom!


JiA behels:
 

 

•  Die gelyktydige massa uitreik in jou gemeenskap gedurende Oktober elke jaar; en

•  Die voortsetting van volhoubare projekte in elke gemeenskap gebou op die liefde van Jesus.

  

Hoe kan jy betrokke raak?

 

1.  Bedek jou gemeenskap met gebed!

 

Deel jou gemeenskap in gebedsblokke met 'n gemaklike loopafstand. Gebedspanne bid vir huishoudings, skole, besighede en strategiese punte onder leiding van die Heilige Gees.

 

2.  Beskerm die poorte van jou gemeenskap!

 

Bedien die Woord by die sopkombuis by die trein stasie met lofprysing en aanbidding, sop, brood en baie liefde. Bedien by besigste verkeersligte en vulstasie spanne bestaan uit een vrywilliger per joggie.  Verleen een uur se hulp om motor ruite te was en wiele te pomp. Vrywilligers hanteer nie geld, brandstof of take onder die enjinkap nie. Gee vir elke petroljoggie 'n ete, evangeliseer en deel die liefde van Jesus.

 

3.  Neem ons strate terug in die naam van Jesus Christus ons Here!

 

Met skoene van bereidwilligheid neem al die JIA vrywilligers deel aan 'n optog as 'n lekker familie projek. Die doel is bewusmaking van Jesus se liefde en die oproep om sigbaar in die naam van Jesus op te staan. Elke jaar tydens die JIA uitreik naweek deel honderde vrywilligers die liefde van Jesus met duisende arm en behoeftige broers en susters. Kom ons neem ons strate terug!

 

4.  Lewe die evangelie van Liefde!

 

Reik na behoeftige gesinne, verskillende tehuise vir bejaardes, kinderhuise en die hawelose in jou gemeenskap en omringende gemeenskappe en ander areas.

 

5.  God sal voorsien! 

 

Tydens JiA 2013 het die Here ons geseën met gesamentlike uitreike na 35 verskillende bedieningspunte insluitend ongeveer 10 tehuise vir bejaardes, 3 huise vir gestremdes, 6 kinderhuise en crèches, die SAPD, hospitale, hawelose en behoeftige gesinne in en om ons gemeenskap. Vorige bedieningspunte het hierdie jaar self ook JiA uitreike behartig. Van ‘n nul begroting het die Here ons geseën met 1 ton dissipelskap literatuur vir jeug en volwassenes, 2000 fizzers, 2000 pakkies aartappelskyfies, 1700 vol JiA boksies, 650 gemengde boksies, 78 groente en vrugte boksies, 950 bederfpakkies vir tehuise, 240 liter vrugtesap en laaste maar nie die minste nie 6000 gebalanseerde Shiloh etes. Die oorvloedige voorsiening van die Here te midde van moeilike ekonomiese omstandighede is voorwaar ‘n getuienis op sy eie. Dankie Here dat U hierdie jaar ook dit moontlik gemaak het om Katie se huis te bou.

 

6.  Eenheid in Christus!

 

Smee nuwe bande en netwerke deur die Heilige Gees met gemeenskaplike etes, gebed, vas, lofprysing en aanbidding oor mensgemaakte grense heen. Vas ook saam met ons op die Donderdag voor die JiA naweek om intimiteit met God te soek asook vir deurbrake in vestings. Laat die liefde van Jesus die hart van ons gemeenskappe verander.

 

7.  Prys die Here! 

 

Ons dank U Here vir U nuwe verbond van liefde, genade en verlossing. Mag alles wat ons doen en getuig U naam verheerlik! Sy golf van liefde sal geloof en hoop herstel en ons land genees! Glo met ons dat Jesus alleen die enigste weg, die waarheid en die lewe is vir alle Suid-Afrikaners en die ganse mensdom.

 

Een Liggaam ... Een Gees ... Een Hoop ... Een Here ... Een Geloof ... Een Doop ... Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is!

 

JESUS IN AKSIE

021 982 7239 / 083 256 7750 / 083 654 2570

FAKS / FAX 086-299-4134 of E-POS / EMAIL info@Jesus-in-aksie.co.za

Copyright © 2014. All Rights Reserved.